Výklad karet a Bachova terapie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Galandova 1232/1
   160 00  Praha 6
 
   +420 720 335 418
   irene13@seznam.cz


Úvodní výklad začínám rozložením karet do obrazu života. Tady mi karty slouží jako prostředník k seznámení s klientem a vypovídají o současné životní situaci, ve které se nachází nebo nacházel krátce před naším setkáním. Nikdy nechci proto předem vědět, kdo a s jakým problémem za mnou přišel, protože karty mi ukáží i to, nad čím jen podvědomě přemýšlel, co si nepřiznal, co je však pro něj v této chvíli důležité.

Od současné situace se odvíjí i budoucnost. Karty, bohužel (nebo bohudík), neukazují jako hodiny přesný čas, ale přesto zachycují křižovatky životních osudů a jejich pravděpodobný vývoj. Všichni totiž máme svobodnou vůli a dokážeme svůj osud ovlivnit. Některé kartářky říkají, že to dokážeme na 30 %, jiné na 20 % či 10 %, další říkají, že uzlové body osudu jsou neodvratné. Já si myslím, že podstatné otázky života, které nás čekají, jsme si už v tomto životě naplánovali. Ať už svým předchozím jednáním, ze kterého plynou určité důsledky, anebo řečeno slovy lidí, kteří věří v inkarnaci a stěhování duší, programem života, který jsme si zvolili. Ať už je to jakkoliv, to, co se má stát, můžeme slovy tibetského dalajlámy prožít při určitém stupni poznání buď jako těžkou chřipku nebo jen lehké nachlazení.

Jak to uděláme to závisí jen na nás a karty by nám měly ukázat, co musíme udělat, abychom svůj osud zmírnili anebo úplně pozměnili. I to můžeme dokázat! Proto s klientem rozebíráme vždy s pomocí karet budoucí možnou variantu jeho vývoje. V té chvíli přichází na pomoc i tarot, jenž je jakousi psychologickou sondou současného i nastávajícího problému. Vždy říkám, že jsem pouhý poradce a intuitivní prostředník vyšší vůle. Naplnění nebo nenaplnění osudu však už vždy závisí na tom, co mému klientu karty řeknou a jaké si z toho vezme poznání a ponaučení.

 

designed by Jan Hrabec,(C) 2009